Пирин - Пирин планина

Пирин планина е част от Рило-Родопския планински масив, който заема обширна територия в Югозападна България. Нейният най-висок връх е Вихрен (2914 м.). Най-старото познато име на планината са дали траките като са я наричали Орбелус (белоснежна). Славяните пък са я наричали Перин или Перун. В България Пирин е втората по височина планина след Рила и нейния най-висок връх Мусала (2, 925 м). Пирин е разделена на три дяла - северен, среден и южен, а добре изявеното й Главно било се простира от Предел до Парилската седловина от северозапад към югоизток.

Национален парк Пирин е един от трите национални парка на България. Защитената територия официално фигурира като такава от 1962 г., като първоначалното име е Народен парк Вихрен. Той обхваща територия от над 42 000 хектара, в които влизат вековни гори, удивителни мраморни върхове-гиганти, изумрудни езера, кристално бистри реки.

Сред този естествен пейзаж растат редките планински еделвайси и други вписани в Червената книга на защитените видове растения. Сред тази красива природа се срещат и интересни представители на фауната, като диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и др. От 1983 г. Национален парк "Пирин" е включен в списъка на природното и културното наследство на ЮНЕСКО, която е част от програмата "Човек и биосфера" на организацията.

Туристическите хижи и заслони на територията планината са доста. Хижа Бъндерица е най-новата, като капацитетът й е 95 места. Разположена е на левя бряг на река Бъндерица, на 1810 м надморска височина. За удобство на посетителите има ресторант, лавка, телевизор и няколко амюзиращи игри. В непосредствена близост е и старата хижа, която се ползва за нощувки само през лятото. От тези две хижи в Пирин се стига до връх Вихрен за около 2, 3 часа, а в района има и малък лифт. На 100 метра от Бъндерица е изградена и къмпинг зона.

Хижа Вихрен е на половин час път от Бъндерица , като има двукилометров асфалтиран път между двете. Вихрен е разположена е на левия бряг на едноименната река, на 1950 м н.в. Представлява комплекс от две масивни двуетажни сгради и бунгала с общ капацитет 196 места.

Друга често посещавана хижа във Пирин е Дамяница, която е разположена е на водослива на реките Стражишка, Валявишка и Василашка, сред вековна иглолистна гора, на 1895 м н.в. Сградата е масивна, на два етажа и мансарда. Разполага с пет стаи с по 5, 8 и повече легла и 12 стаи на нари - дървени и пружинени. На мансардния етаж има 70 места на дървени нари. Сред удачните места за нощуване под звездите са заслоните Тевно езеро, Казана, Кончето и др.

На територията на планина Пирин има два резервата. Резерват "Баюви дупки - Джинджирица" е създаден през 1934 г., като площта му е 2873 хектара. През 1977 г. резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО-човек и биосфера. Защитената територия е между върховете "Пирин" и "Бански суходол", включвайки циркусите баюви дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, м. Конярника и долината на Бяла река. Фауната е невероятно богата - има около 500 вида висши растения, 55 ендемити, много видове, включени в Червената книга на България и европейски и световни списъци.

Резерватът Юлен съществува от 1994 г., като площта му е 3156.2 ха. Целта на природния обект е да се запазят без човешка намеса образци от горски, субалпийски, и алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и ендемични животинеки и растителни видове.

"Сипаница" е единственият парков район, който е разположен връху площите на три общини - Симитли, Кресна и Струмяни. Смесените иглолистни насаждения заемат 33, 6%, от тях най-голямо участие имат тези с преобладание на бяла мура. Средната възраст на гората е 79 години. ръгвайки на запад от връх Вихрен, през Кутело, хребета на Кончето, та до връх Пирин, и на юг - през върховете Хвойнати, Муратов, Георгийца, Сипаница, та до Шаралия -това е територията на парков район "Синаница". Тук Природата разкрива своята хубост в различни форми - Влахински, Георгийс-ки и Синанишки циркуси, величествени върхове, вековни дървета.