Самуиловата крепост

Самуиловата крепост е разположена мястото, където склоновете на планините Беласица и Огражден планина се приближават и образуват Ключката клисура, върху невисок хълм на десния бряг на р. Струмешница. Този грандиозен паметник на българската история, разположен в Югозападна България, се намира в клисурата край село Ключ. Самуиловата крепост е на около 20 км западно от град Петрич, а от македонската граница я делят само 4 км.
Извисяваща се достолепно на хълма укреплението, което виждам днес се е запазило от по-голяма укрепителна система, построена от цар Самуил в началото на 11 век. Крепостта има всички белези и елементи, характерни за идигнатите по по времето на Първата Българска държава укрепления.
Крепостта е построена върху древни славянски и тракийски селища и целта й е била да отбранява цялата котловина. Самуиловата крепост обаче остава в завинаги в историческите анали като мястото, където се е случил един от най-драматичните поврати в българската история.
Тук през 1014 г. византийският император Василий II разгромява българските войски на цар Самуил и взима в плен 14000 български войници. В противоречие на всички християнски догми той осакатява всичките пленници, като ги ослепява, а на всеки 100 ослепени войници той оставил по един с едно око, за да ги води по пътя за дома. Цар Самуил успял да спаси живота си в тази битка, но при гледката на хилядите слепци, завръщащи се вкъщи след два дни, на 6 окромври 1014 г. Той издъхва.
Когато в онази далечна година Василий II тръгва срещу България, родните войски посрещат византийците в долината между Беласица и Огражден планина, където по нареждане на цар Самуил е изградено временно военно укрепление.
Битката била много драматична и мператорът бил готов да се откаже и да оттегли войските си. Никифор Ксифия обаче го убеждава да остане там и да продължи пристъпите срещу преградата. Той от своя страна взима своите войници и заобикаля Беласица. На 29 юли се показва зад тила на българите. Смутени от внезапното му появяване, българите били разбити. Императорът разрушил стената и започнал да ги преследва, а след това четиринадесет хиляди войници попаднали в плен.
След разбиването на Самуиловата войска при Ключ, Василий II поема към Струмица, средновековна българска крепост, с цел да я превземе, но това не му се отдава .Той решава да се оттегли към Солун, като изпраща пълководеца си Теофилактий Вотаниат да прочисти пътя. В прохода между Беласица и Благуш планина, византийците претърпяват поражение, а самият Теофилактий е убит от Гаврил Радомир, син на Самуил.
Вбесен от твърдостта на българите, Василий II нарежда да бъдат ослепени пленените 14 000 български войници, за да бъде нанесен морален удар на вече възрастният цар Самуил. На всеки сто души е оставен един с едно око. С тази нечувана жестокост Василий II влиза в историята историята с кървавата титла "Булгароктонос" (българоубиец).
Национален парк-музей Самуилова крепост е тържествено открит на 23 октомври 1982 г. Останките от средновековното укрепление и селище са консервирани, а района около него е благоустроен. На хълма на мястото на историческите останки днес се издига паметник на цар Самуил, който представлява бронзова фигура в цял ръст. В най високата част на укреплението се извисяват 4 пилона върху руините от средновековната кула, които символизират непобедимостта, непреклонността и вярата на българския народ в бъдещето. Самуиловата крепост е част от списъка със 100-те забележителности, които всеки родолюбец трябва да посети.